Pneumokokvaccination:

Vi starter op med vaccination mod lungebetændelse her d. 27/4-20. Ring og bestil tid. Vær klar med oplysninger om evt. tidligere vaccination og hvornår. Man skal vente 10min. efter vaccinationen, evt. i bilen ude på p-pladsen, hvilket kræver, at der er en pårørende tilstede i bilen.

Mulige bivirkninger :

Let rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet. Oplever du f.eks. hovedpine, træthed, muskelsmerter og feber(tp.>38), bedes du kontakte lægehuset.

 

Beskyttelsesvarighed :

Efter én vaccination er beskyttelsen normalt langvarig. 

For personer med normalt immunforsvar kan revaccination foretages efter hvert 6. år. 

Vi anbefaler blodprøve med antistofmåling efter ca. 5 år.

Kontakt lægehuset, hvis du er i tvivl.

 

I første fase omfatter tilbudet om gratis vaccination følgende :

A) Personer, der er fyldt 65 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:
     a) Personer med kroniske lungesygdomme.
     b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
     c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
     d) Personer med kroniske leversygdomme.
     e) Personer med kroniske nyresygdomme.

B) Personer, som har en af følgende kroniske sygdomme:
     a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
     b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
     c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
     d) Personer med liquorlækage.
     e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
     f) Personer med Cochlear implantation.
     g) Personer med stamcelletransplantation.
     h) Personer med organtransplantation.

C) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:
     a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
     b) Personer med hjerteinsufficiens.
     c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
     d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
     e) Personer med kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose).
     f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
     g) Personer med nefrotisk syndrom.
     h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

D) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

E) Beboere på plejehjem

 

Til efteråret forventes det, at alle der er fyldt 65år, samt personer under 65år med sygdomme, som udgør en øget risiko ved pneumokoksygdom, også bliver tilbudt pneumokokvaccination.

 

 

Rejsevaccinationer :

Hvis du skal ud og rejse, kan du på Statens Seruminstituts hjemmeside få vejledning om hvilke vaccinationer der anbefales til dit rejsemål.

Konsultation vedrørende rejseprofylakse, privat konsultationshonorar = 430 kroner.


1. vaccination = 220 kroner + eventuelt vaccinens pris
2. vaccination + efterfølgende vaccinationer samme dag = 110 kroner per vaccination + eventuelt vaccinens pris

Rejsemedicinsk klinik, Banegårdspladsen

Medicinsk SpeciallægeklinikRinggadecentret, Jens Baggesens Vej

https://www.ssi.dk/Vaccination/Boernevaccination.aspx

https://www.ssi.dk/rejser/

http://www.rejsemedicin.dk/